Dịch vụ lưu trữ trên VPS

BẢNG GIÁ VPS Linux (HDD – SSD)

Lưu ý: Ổ cứng SSD cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 10 lần so với HDD

CS1 - Linux

HDD : 289.000 đ/tháng

SSD : 299.000 đ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • 15 GB Cloud Storage
 • 1 GB RAM
 • 1 Core CPU
Đăng ký

CS2 - Linux

HDD : 429.000 đ/tháng

SSD : 439.000 đ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • 20 GB Cloud Storage
 • 2 GB RAM
 • 1 Core CPU
Đăng ký

CS3 - Linux

HDD : 559.000 đ/tháng

SSD : 569.000 đ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • 30 GB Cloud Storage
 • 2 GB RAM
 • 2 Core CPU
Đăng ký

CS4 - Linux

HDD : 839.000 đ/tháng

SSD : 849.000 đ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • 40 GB Cloud Storage
 • 4 GB RAM
 • 2 Core CPU
Đăng ký

CS5 - Linux

HDD : 1.019.000 đ/tháng

SSD : 1.029.000 đ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • 60 GB Cloud Storage
 • 4 GB RAM
 • 3 Core CPU
Đăng ký

CS6 - Linux

HDD : 1.359.000 đ/tháng

SSD : 1.369.000 đ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • 80 GB Cloud Storage
 • 6 GB RAM
 • 3 Core CPU
Đăng ký

CS7 - Linux

HDD : 1.419.000 đ/tháng

SSD : 1.429.000 đ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • 80 GB Cloud Storage
 • 6 GB RAM
 • 4 Core CPU
Đăng ký

CS8 - Linux

HDD : 1.759.000 đ/tháng

SSD : 1.769.000 đ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • 100 GB Cloud Storage
 • 8 GB RAM
 • 4 Core CPU
Đăng ký