Dịch vụ tên miền

Nguyên tắc đăng ký tên miền

  • Bản quyền Windows dành cho Windows hosting
  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org …
  • Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
  • Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
  • Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.
  • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
  • Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.
  • Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

Bảng Giá Tên Miền Quốc Tế

Tên Miền Phí Cài Đặt Phí Duy Trì Hàng Năm Ghi Chú
.com/
Miễn Phí 300.000 VNĐ/ Năm  
net/ .org/ .biz/ .us Miễn Phí 320.000 VNĐ/ Năm  
.info/ Miễn Phí 450.000 VNĐ/ Năm  
.tv/ Miễn Phí 840.000 VNĐ/ Năm Tên miền Tivi
.uk/ Miễn Phí 340.000 VNĐ/ Năm Tên miền Anh Quốc
.eu/ Miễn Phí 600.000 VNĐ/ Năm Tên miền Châu Âu
.asia/ Miễn Phí 375.000 VNĐ/ Năm  
.me/ Miễn Phí 565.000 VNĐ/ Năm Tên miền cá nhân
.co/ Miễn Phí 735.000 VNĐ/ Năm  
.com.co/ .net.co/ Miễn Phí 420.000 VNĐ/ Năm  
.name/ Miễn Phí 565.000 VNĐ/ Năm  
.cc/ Miễn Phí 630.000 VNĐ/ Năm  

Bảng Giá Tên Miền Việt Nam

Tên Miền Phí Cài Đặt Phí Duy Trì Hàng Năm Ghi Chú
.vn/
350.000 VNĐ 480.000 VNĐ/ năm Tên miền cấp 2 Việt Nam
.com.vn/ net.vn/ .biz.vn/ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ/ năm Tên miền cấp 3 Việt Nam
.edu.vn/ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ/ năm Tên miền cấp 3 Việt Nam
.gov.vn/
.org.vn/
.info.vn/
.pro.vn/
.name.vn/ 30.000 VNĐ 420.000 VNĐ/ năm Tên miền cấp 3 Việt Nam